Je bent nu hier Segway Sightseeing Rotterdam > Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Voordat kan worden deelgenomen aan de Segway Tour dient het vrijwaringsformulier ingevuld en getekend te worden of dient u online akkoord te zijn gegaan. Het vrijwaringsformulier kunt u hier vinden:

Vrijwaringsformulier Segway

Artikel 1
Segway Rotterdam is niet aansprakelijk voor schade hoe dan ook ontstaan gedurende de Segway activiteit en/of Segway rit aan deelnemer, derden en/of goederen.

Artikel 2
De huurder stelt zich aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien.

Artikel 3

Betaling dient te geschieden voor levering van de te huren Segways, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 4

De Segways mogen alleen op de door Segway Rotterdam gestelde voorwaarden de openbare weg betreden.

Artikel 5
In geval van schade en/of breuk dient het volledige aankoopbedrag van de onderdelen betaald te worden aan Segway Rotterdam. Dit komt te vervallen indien de opdrachtgever het eigen risico per Segway/ per dag heeft afgekocht. Bij overduidelijk misbruik cq vandalisme zal de opdrachtgever wel voor deze kosten verantwoordelijk worden gesteld ondanks de afkoop eigen risico.

Wij hanteren een eigen risico van € 500,- per schade aan de Segway.

Artikel 6
De Segway is WA verzekerd door Segway Rotterdam.

Artikel 7
Iedere berijder van de Segway moet een korte rijvaardigheidstraining hebben ondergaan. De huurder is hiervoor verantwoordelijk.

Artikel 8
Deelname aan de Segway activiteit en/of Segway rit is toegestaan voor personen van 16 jaar en ouder met een minimaal gewicht van 45 kilo en een maximaal gewicht van 150 kg. De controle hierop is de verantwoordelijkheid van de huurder.

Artikel 9
Huurder dient het verkeersreglement na te leven en plaatselijke verordeningen. Eventuele verkeersboete(s) zijn voor rekening van de huurder.

Artikel 10
Segway Rotterdam is ten allen tijde bevoegd om bij misbruik of alcoholgebruik de verhuurde Segway(s) binnen de verhuurperiode in te nemen zonder restitutie.

Artikel 11
Zonder expliciete toestemming van Segway Rotterdam mag de Segway niet gebruikt worden op onverharde paden, het strand en/of in waterplassen.

Artikel 12
Bij een vroegtijdige terugbezorging van de gehuurde Segways blijft de volle huur gelden.

Artikel 13
In geval van verlies of diefstal dient het volledige aankoopbedrag van de Segway betaald te worden aan Segway Rotterdam. Dit geldt alleen als Segway Rotterdam niet de (gehele) begeleiding verzorgt.

Artikel 14
Indien door weeromstandigheden, vastgesteld op de dag van het evenement, de tour/workshop niet kan doorgaan en Segway Rotterdam is niet naar de locatie afgereisd dan kan de opdracht voor de gecontracteerde dag worden geannuleerd. Deze eventdag zal indien mogelijk en gewenst door de huurder op een later moment (binnen 6 maanden) alsnog worden uitgevoerd tegen de overeengekomen kosten. Deze kosten dienen wel direct voor of na (afhankelijk van wat is overeengekomen) de oorspronkelijke event datum te worden voldaan.
Indien tijdens de tour/workshop de weersomstandigheden het niet toelaten de tour/workshop voort te zetten zullen de kosten voor 100% worden door berekend. Wanneer de opdrachtgever tijdens de tour/workshop zelf wenst te stoppen zal het volledig overeengekomen bedrag worden doorberekend. In alle gevallen is Segway Rotterdam degene die bepaald of de weersomstandigheden dusdanig zijn dat het evenement geen doorgang kan vinden.

Artilkel 15

Alle prijzen in de algemene voorwaarden zijn exclusief BTW.

Artikel 16
Segway tour start pas vanaf 4 personen.

Artikel 17
Er is geen mogelijkheid tot restitutie bij het annuleren van de reservering, bij het verminderen van het aantal personen en bij te laat komen. Verplaatsen van de reservering naar een andere datum is mogelijk tot 5 dagen voor de tour. Dit kan telefonisch of per e-mail.

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bromfiets/vraag-en-antwoord/wat-is-een-segway-en-wat-zijn-de-verkeersregels.html